سفارش تبلیغ
صبا ویژن
ایثار گلستان ادب ، علمی ، فرهنگی ، معرفتی
 
 RSS |خانه |ارتباط با من| درباره من|پارسی بلاگ
»» مرگ شبکه اجتماعی هم میهن

مرگ برفرام هم میهن که اهلش یک عده مزدورهستند.نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » ali farsi ( شنبه 96/2/30 :: ساعت 10:31 عصر )
»» مرگ بر روحانی،

توروحانی خرمگس توغلط می کنید که خودرا نماینده ما معرفی می کنید ونماینده ما باشید ماهرگز تورا وامثال تورا قبول نداشته ونخواهیم داشت وحکومت فاسد با تو سرنگون خواهدشد مرگ بر روحانی مسترانگلیسنوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » ali farsi ( شنبه 96/2/30 :: ساعت 9:1 عصر )
»» مرگ برمنافقین

اگر روحانی درآمده است بدانیدکه تخلف صورت گرفته است .پس کسانی که روحانی را انتخاب کرده اند منتظربلایهایی آسمانی باشند.
ورارت کشور این همه مردم را منتظرگذاشت معلوم بود که چه خاکی برسرش می ریزد.ماهرگز این نتایج را قبول نخواهیم کرد واز روحانی به هیچ وج حمایت ویاری نخواهیم کرد.اومنتظره شگستهای پی درپی خود وناکامهای خودهمراه با طرفدارانش باشد.مرگ برمنافق.انتخابات مردم را به سخره گرفتید.مرگ برمنافق


نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » ali farsi ( شنبه 96/2/30 :: ساعت 11:55 صبح )
»» ابراهیم بت شکن بت دروغ را بشکن

روحانی ازاول هم موردحمایت وانتخاب ما نبوده است.شورای نگهبان دوتا اشتباه کرد.نخستین اشتباه شورای نگهبان درسال 92 بودکه روحانی را بعنوان کاندیدای ریاست جمهوری تایید صلاحیت کرد.بایددرهمان موقع رد صلاحیت می شد.دومین اشتباه شورای نگهبان تایید صلاحیت روحانی برای کاندیدای ریاست جمهوری همین اواخربود.باتوجه به عملکرد غلط روحانی وکارنامه عملکرد دولت روحانی نمی باید تایید صلاحیت می شد باید او رد صلاحیت می شد نه مورد تایید صلاحیت.بنابراین دولت روحانی هرگز مورد تایید وانتخاب مانبوده است ونخواهدبود.نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » ali farsi ( یکشنبه 96/2/24 :: ساعت 12:9 صبح )
»» ابراهیم بت شکن ، بت دروغ وتزویر را بشکن

مردم انتخاب با شماست.انتخاب حق یا ناحق.

مردم با چشم باز انتخاب کنید نه باچشم خواب غفلت

انتخاب دروغ یا انتخاب راست ودرست

انتخاب با بصیرت یا انتخاب بی بصیرت

بدانیداینبار دیگراگراشتباه کنید بخشش درکارنخواهدبود هرچه دیدید ازچشم خود دید.

مانند شورای نگهبان انتخاب نکنید.

 نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » ali farsi ( سه شنبه 96/2/19 :: ساعت 2:0 صبح )
   1   2      >
»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ

چه عجب؟
خاک برسردولت بی عرضه
عیدسعید فطر مبارک.
سلام برحزب الله
مرگبرمنافقین مرگبرانگلیس مرگبرامریکا مرگبراسرائیل مرگ برالسعود
[عناوین آرشیوشده]