سفارش تبلیغ
صبا ویژن
ایثار گلستان ادب ، علمی ، فرهنگی ، معرفتی
 
 RSS |خانه |ارتباط با من| درباره من|پارسی بلاگ
»» رفائ زندگی ملت

هرکسی یا هرگروهی به این ملت ظلم کند سزای ظلمش راخواهد دید. ظلم ظالم هرگز برجایی نمی ماند.شما ها درطول چندسال که از انقلاب اسلامی می گذارد براین ملت ظلم کردید .چرا؟برای اینکه به معیشت وزندگی آنها توجه نکردید بی توجه بودید.فاصله طبقاتی جامعه را پرنکردید وتا تونیستید دراین کشورفقر وبیکاری درست کردید وپرورش دادید. با این همه منابع مالی ملت که خدا براین کشور وبراین مردم ارزانی داشته اشت. اگر سهم منابع ملی هرایرانی را که داخل کشور زندگی می کند به درستی ازمنابع ملی دادید بودید الان دیگر یک حانواده طبقه پایین ویا طبقه متوسط نداشتیم همه فاصله ها پرشده بودومردم در رفائ کامل زندگی می کردند. شماها ازاین جهت به مردم ظلم کردید وحق مردم را به خودمردم ندادید. چندرقاز یارانه را هم میدهید یک میلینیم حق مردم است که از چنگ شماها به سختی خارج می شودوآن حق مردم را هم صدقه حساب می کنید درحالی شما ها صدقه ملت را می گیرید ومی خوردید. شما ها صدقه بگیر ملت هستید نه ملت . تکلیف آن پولهای بلوک شده درخارج ازکشورهم مشخص است آنها هم حق ملت هستند وباید به خودملت داده شوند.بطورکل شما ها راه امام ره را درمورد وضعیت زندگی ومعیشت مردم ورفائ آن، راه امام را نرفتید وبرخلاف راه ایشان عمل کردید که این توی حافظه ملت هست.حق ملت را به ملت برگردانیدوزندگی که لایق این ملت است برایشان فراهم کنیدوالا عملکرد شماها با عملکرد طاغوتهای گذشته چه فرقی دارد؟ویا با سایر جاکمان دنیا چه فرقی دارد؟ ملتی که انقلاب کرده وحکومت اسلامی ایجادکرده پایش هزاران خون شهید تقدیم کرده توقع ندارد همیشه درفقر وبدبختی زندگی کندوحاکمان ودارودسته هایشان در رفائ کامل زندگی کنند. ملت ایران توقع دارد که جکومت حاکمانش تفاوتی با حکومت حاکمان جهان چه درگذشته وچه درامروزتفاوتی بجا ونامرسوم داشته باشدوانتظاردارد که حاکمانش درطول چندسال این کار راکرده باشند. ملت انتظار یک زندگی رفائ همه جانبی ایده عال می خواهد که توی هیچ عصری نبوده باشد واین انتظار بجا وبه حق است.

یاحقنوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » ali farsi ( جمعه 94/11/30 :: ساعت 5:6 عصر )
»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ

چه عجب؟
خاک برسردولت بی عرضه
عیدسعید فطر مبارک.
سلام برحزب الله
مرگبرمنافقین مرگبرانگلیس مرگبرامریکا مرگبراسرائیل مرگ برالسعود
[عناوین آرشیوشده]