سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی
ایثار گلستان ادب ، علمی ، فرهنگی ، معرفتی
 
 RSS |خانه |ارتباط با من| درباره من|پارسی بلاگ
»» سلام برحزب الله

سلام بر سرداران مومن

مرگ بردشمنان.

سلام برجوانان مومن.

مرگ برمنافقان.

سلام برفرزندان پاک وباغیرت این آب وخاک.

مرگ برخودفروشان مزدوران.

وسلام برشهیدان.

مرگ برانگلیس مرگ برامریکا

مرگ بر اسرائیل

مرگ برالسعودخونریزکفار مرگ برمنافقین.نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » ali farsi ( دوشنبه 99/1/25 :: ساعت 6:21 صبح )
»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ

عیدسعید فطر مبارک.
سلام برحزب الله
مرگبرمنافقین مرگبرانگلیس مرگبرامریکا مرگبراسرائیل مرگ برالسعود
حق پیروزاست.
مرگبرمنافق
سلام برامام هادی علیه السلام
[عناوین آرشیوشده]