سفارش تبلیغ
صبا ویژن
ایثار گلستان ادب ، علمی ، فرهنگی ، معرفتی
 
 RSS |خانه |ارتباط با من| درباره من|پارسی بلاگ
»» خاک برسردولت بی عرضه

خاک برسر دولت بی عرضه، دولت غرب پرست فراماسیونی را برسر کار آورید که چه کار؟

ده سال ایران اسلامی را عقب برد، قشر متوسطه وقشر طبقه پایین جامعه را زیر پا له کرد،

درست مثل دولت کور بکورشده دولت سازندگی.

هرکسی هم ازاین دولت فراماسیونی غرب پرست که برسر کار آورده وحمایت می کنددرتمام اعمال وجرم و گناه او شریک است.

خاک برسر کسانی که دغه دغه محرومین ومستضعفین قشرطبقه پایین جامعه را ندارند.

خاک برسر همه شان بریزم که زیرخاک بمانند وبرای همیشه متفون شوند مثل سایر ابلان کور بکورشده.

یاحقنوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » ali farsi ( پنج شنبه 99/10/18 :: ساعت 11:39 صبح )
»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ

چه عجب؟
خاک برسردولت بی عرضه
عیدسعید فطر مبارک.
سلام برحزب الله
مرگبرمنافقین مرگبرانگلیس مرگبرامریکا مرگبراسرائیل مرگ برالسعود
[عناوین آرشیوشده]