سفارش تبلیغ
صبا ویژن
ایثار گلستان ادب ، علمی ، فرهنگی ، معرفتی
 
 RSS |خانه |ارتباط با من| درباره من|پارسی بلاگ
»» بسمتعالی

 

بسم الله الرحمن الرحیم

الله اکبر

لا اله الا الله محمدرسول الله علی ولی الله حجت الله

مرگ برامریکا مرک براسرائیل مرگ برانگلیس مرگ برمنافقین داخلی وخارجی

عملا" جنگ ما با استعمارگران واستبدادزدگان جهانی شروع شده است.به لطف خدا ما دراین پیروزنهایی هستیم.دولت منافق ودار ودسته اش هاشمی منافق ودارودسته اش . مارامی خواستند ازورودبه دنیایی مجازی وشبکه های اجتماعی کاذب بازدارند ومنتقدان را عملا"منزوی کنند.غافل ازاین بودند که ما تقیه کرده بودیم. گرداندگان شبکه اجتماعی هم میهن منافق ومزدور داخلی هستندکه مانع ورود ما به این شبکه شدند. ما هرکجا درجهان خاکریزی بدست بیاوریم برعلیه استعمار واستبدادجهانی امریکا وصهیونیسم غاصب اسرائیل وانگلیس خبث ومنافقان قسم خورده ملعون داخلی وخارجی عملا" وارد نبرد خواهیم شدوآنان را سرنگون خواهیم کردوپیروز خواهیم شدچرا که لطف خدا ودین خداوانبیا و اولیایی خدا همراه ماهستند. دراین جنگ جهانی برد با ماست این را یقین بدانید. بسیاری از داخل مزدور وخودفروخته ومنافق شده اند که به آنها می گوییم کارشان رایکسره خواهیم کرد.طوری که آثارشوم ازآنها برجای جای کشور وجهان نماندوبدرک واصل خواهیم کرد.دولت منافق وهمدستانش می خواهند همه چیزما را بفروشند. سفیر سگ پیر خبث را به کشورآورده اند که جلوی فعالیت ما درفضایی مجازی را بگیرند. می خواهند با کمک این پیر خرفت عملا" توطئه اطلالعاتی در داخل کشور انجام دهند. دشمن تا اینقدر بوسیله این منافق زین شده ازپیر سگ خبث انگلیس به کشور نفوذکرده است.ما منافقان را ازکشوربه درک خواهیم فرستاد.همانطور که رزمندگان دلاورمرد درخارج از کشور با استبدادگران وواستعمارگران ومنافقان ملعون می جنگند.این دولت منافق به منتقدگان گفت به جهنم ما هم به آنها می گوییم بدرک واصل شوید.مرگ برامریکا مرگ براسرائیل مرگ برانگلیس سگ پیر مرگ برمنافقان داخلی وخارجی. 

 نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » ali farsi ( شنبه 95/6/20 :: ساعت 10:44 صبح )
»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ

چه عجب؟
خاک برسردولت بی عرضه
عیدسعید فطر مبارک.
سلام برحزب الله
مرگبرمنافقین مرگبرانگلیس مرگبرامریکا مرگبراسرائیل مرگ برالسعود
[عناوین آرشیوشده]