سفارش تبلیغ
صبا ویژن
ایثار گلستان ادب ، علمی ، فرهنگی ، معرفتی
 
 RSS |خانه |ارتباط با من| درباره من|پارسی بلاگ
»» مرگبرمنافق

دارم خون گریه می کنم ، به دلیل خونهای پاک شهداء.

دارم خون گریه می کنم، به دلیل دروغهای که می شنوم ومی بینم.

دارم خون گریه می کنم ، به دلیل این که دشمن به رگها وداخل پوست نفوذکرده است .

دارم خون گریه می کنم ، به دلیل این که حرف از امام زمان می زننداما خنجربه کمربسته واسحله ها آماده شیلیک قبل از ژریم السعوداست .

که اگرامام زمان درهرکجا ظاهرشد سریعا" اورا هدف قراربدهند.تازمانی که . انگلیس ملعون ونوچه های عمال منافقشان دراین کشوروسیتمش حضوردارد، 

هرگز امام زمانی درکار نخواهد بود. یعنی ظهور نخواهدکرد.

ای مردم بشنوید وبیخودی درنیم شعبان  برای خوارج زمان پای کوبی ورخس نکنید.

که امام زمان شما مردم دلش از دست این شیطان صفتان وانگلیس ملعون وعمالش خون است.

کرونا ویروس بلایی حقی است  که منافقان وخودفروشان وفتنه گران را رسوا وسرنگون کند.

یاحقنوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » ali farsi ( سه شنبه 99/1/19 :: ساعت 11:43 عصر )
»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ

چه عجب؟
خاک برسردولت بی عرضه
عیدسعید فطر مبارک.
سلام برحزب الله
مرگبرمنافقین مرگبرانگلیس مرگبرامریکا مرگبراسرائیل مرگ برالسعود
[عناوین آرشیوشده]